velikost textu

Příprava edukačního plánu u klientek před zahájením stimulace v programu asistované reprodukce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava edukačního plánu u klientek před zahájením stimulace v programu asistované reprodukce
Název v angličtině:
Preparation of education of a (lady) client before beginning of stimulation at the assisted reproduction programme
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Mlatečková
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Id práce:
57876
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Mlatečková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Příprava edukačního plánu u klientek před zahájením stimulace v programu asistované reprodukce Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 115 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: neplodnost, sterilita, asistovaná reprodukce, oocyt, spermie, edukace, edukační proces, edukační plán Bakalářská práce je zaměřena na problematiku edukace žen, léčících se pro neplodnost. Důraz je kladen na kvalitní a správnou edukaci pacientek/klientek před zahájením stimulace v programu asistované reprodukce. Teoretická část práce se zabývá problematikou neplodnosti, jejími příčinami, diagnostickými metodami a možnostmi léčby. Součástí je teorie edukace v ošetřovatelství. Empirickou část práce tvoří výzkumné šetření k ověření kvality edukačního procesu prováděného zdravotnickým personálem. Dále slouží ke zjištění míry informovanosti již edukovaných pacientek/klientek a jejich partnerů. Zkoumaný vzorek tvoří pacientky/klientky z Centra asistované reprodukce, patřící pod PPCHC, s.r.o. Sanus Hradec Králové. Z výzkumného šetření vyplynula potřeba vytvořit standardní edukační plán, který poskytne ucelené informace párům podstupujícím léčbu neplodnosti pomocí cyklu asistované reprodukce a pomůže ke zkvalitnění ošetřovatelské péče.
Abstract v angličtině:
Annotation The paper deals with education of women who are suffering from infertility. In the paper there is acctented first – rate and right education before beginning of stimulation at the assisted reproduction programme. In the theoretical part there is global information about infertility, its causes, diagnostics and treatment. The theory of nursing education is included. In the practical part there is research which explores the quallity of education made by nursing staff. The other goal was to explore the level of knowledges of educated patients/clients and their partners. Searched group is composed of patients/clients who attend the Centre of assisted reproduction which is included in PPCHC s.r.o., Sanus Hradec Králové. The outcome of this research is that there is a need of establishing standardisated education. This education would offer completed information about infertility treatment and it would help to improve the quallity of nursing care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Mlatečková 7.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Mlatečková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Mlatečková 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 1.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.57 MB