velikost textu

Testování veřejnosti na okultní krvácení v prevenci kolorektálního karcinomu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování veřejnosti na okultní krvácení v prevenci kolorektálního karcinomu
Název v angličtině:
Testing of Public for Occult Bleeding Associated with Colorectal Cancer Prevention
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Libuše Dřímalová
Vedoucí:
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
Oponenti:
MUDr. Jana Šabršulová
Jaroslava Pečenková
Id práce:
57867
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Dřímalová Libuše Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Testování veřejnosti na okultní krvácení v prevenci kolorektálního karcinomu Vedoucí práce: MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. Počet stran: 87 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: primární péče, prevence, kolorektální karcinom, rizikové faktory, screening, TOKS, edukace Tato práce poskytuje informace o možnostech primární a sekundární prevence kolorektálního karcinomu. Teoretická část práce je zaměřena na primární péči, poskytuje informace o možných faktorech vedoucích ke vzniku onemocnění a o možnostech jejich ovlivnění. Zdůrazňuje důležitost screeningového programu a poukazuje na možnost i nutnost aktivní účasti zdravotních sester v tomto programu, zejména v oblasti edukace pacientů. Objasňuje metodu testování na okultní krvácení ve stolici a upozorňuje na možné chyby při provádění i odečítání testů. Empirická část zjišťuje dostupnost testů pro veřejnost, ověřuje jednoduchost metody, možnosti a míru spolupráce mezi veřejností a zdravotníky. Práce obsahuje informace důležité zejména pro sestry pracující v primární péči.
Abstract v angličtině:
Annotation Key words: primary care, prevention, colorectal cancer, risk factors, screening, FOBT, Education This paper provides information about possibilites of colorectal cancer primary and secondary prevention. The theoretical part of the paper is focused on the primary care, it provides information about possible factors leading to the origin of this desease and its treatment. It emphasizes the importance of screening programme and points at the importance of nurses' active taking part in this programme, mainly concerning patients' education. It explains the method of fecal ocult blood test and points at possible mistakes made during testing and its evaluation. The empirical part finds how accessible these tests are to the public, it checks the method simplicity and the possiblity of cooperation between the public and health staff. The paper includes information which is especially important for the nurses working in the primary care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Libuše Dřímalová 579 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Libuše Dřímalová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Libuše Dřímalová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Šabršulová 2.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 1.32 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.63 MB