velikost textu

Posilování kvality života u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posilování kvality života u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu
Název v angličtině:
Strengthening of quality of life in patients after total hip arthroplasty
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jaroslava Tůmová
Vedoucí:
doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.
Zuzana Filková
Konzultant:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Id práce:
57866
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Jaroslava Tůmová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Posilování kvality života u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu Vedoucí práce: doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 116 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: kvalita života, totální endoprotéza kyčelního kloubu, pohybová aktivita, ošetřovatelský proces Bakalářská práce pojednává o kvalitě života u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu u pacientů odoperovaných na Ortopedické klinice FN HK, kterým byl implantován necementovaný typ endoprotézy. Těžištěm práce je empirický výzkum, který byl zaměřen na bolest a funkčnost kyčelního kloubu před a po operaci, míru zlepšení kvality života v důsledku operace kyčelního kloubu a pohybovou aktivitu po operaci. Zkoumáno bylo 63 respondentů (ze 100 oslovených). Formou hodnocení odpovědí na dva dotazníky - modifikovaný Harrisův dotazník zjišťující bolest a funkčnost kyčelního kloubu po operaci a dotazník zaměřený na kvalitu života a pohybové aktivity po operaci.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor study treats the quality of life of patients after total hip cementless arthroplasty operated at the Department of Orthopedic Surgery, University Hospital in Hradec Králové, Czech republic. The focus of the study is an empirical research directed to pain and function of hip joint before and after operation, level of improvement of mobility and quality of life after the total hip arthroplasty. 63 patients were enrolled to this study (from 100 addressed). Patients gave an answer to 2 questionnaires. The first one was modified Harris questionnair detected pain and funcion of hip joint after the operation. The second one focused to quality of life and mobile aktivity after the operation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslava Tůmová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslava Tůmová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslava Tůmová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta Zuzana Filková 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.59 MB