velikost textu

Nejužívanější antikoncepční metoda u žen ve věkovém rozmezí 17-25 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nejužívanější antikoncepční metoda u žen ve věkovém rozmezí 17-25 let
Název v angličtině:
The most widely used contraceptional methods for women in age range 17 to 25 years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Simona Michálková
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Luděk Boudyš
Bc. Klára Černá
Id práce:
57853
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Porodní asistentka (PORASIST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Simona Michálková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Nejužívanější antikoncepční metoda u žen ve věkovém rozmezí 17-25 let Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 78 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: metody antikoncepce, výhody, nevýhody, kontraindikace, nežádoucí účinky Bakalářská práce pojednává o jednotlivých druzích antikoncepce. Podrobněji popisuje každou metodu, zabývá se pozitivními i negativními účinky antikoncepce. Je zde zahrnuto i několik informací z historie antikoncepce. Těžiště práce tvoří kvantitativní výzkum, který je především zaměřen na zjištění nejužívanější antikoncepční metody u žen ve věku 17 – 25 let. Dále také zjišťuje, zda zvolená metoda antikoncepce splnila či nesplnila očekávání žen, zda jim daná metoda vyhovuje nebo zda musely užívání antikoncepce přerušit.
Abstract v angličtině:
Annotation My bachelor work treats of particular kinds of contraception. It enlarges each method, concerns with positive and negative aspects of contraception. This work involves also few information from history of contraception. The focal point is made up by quantitative research that is mainly focused on findings of most widely used contraceptional methods for women aged 17 to 25 years. It also investigates whether chosen method met women expectations and whether this method corresponded with their needs or if they had to interrupt usage of contraception.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Simona Michálková 758 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Simona Michálková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Simona Michálková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Luděk Boudyš 1.71 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Klára Černá 612 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.55 MB