velikost textu

Ošetřovatelská péče o ženu v šestinedělí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o ženu v šestinedělí
Název v angličtině:
Nurse care of woman in puerperium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Rezková
Vedoucí:
Mgr. Regina Slowik
Oponenti:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Jaroslava Müllerová
Id práce:
57851
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Porodní asistentka (PORASIST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Monika Rezková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřovatelská péče o ženu v šestinedělí Vedoucí práce: Mgr. Regina Slowik Počet stran: 90 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: ošetřovatelská péče v šestinedělí, žena v šestinedělí, šestinedělí, fyziologické a patologické šestinedělí Bakalářská práce se zabývá objasněním průběhu fyziologického šestinedělí a upozorňuje na rizika patologického šestinedělí. Hlavním odkazem této práce však je, poukázat na důležitost ošetřovatelské péče o ženu v šestinedělí v oblasti hygieny, oblékání, stravování, užívání léků, cvičení, odpočinku a spánku, ale také poučení v oblasti sexuality ženy. Empirická část této práce porovnává úroveň ošetřovatelské péče na oddělení šestinedělí na Gynekologicko-porodnické klinice v Hradci Králové v sedmdesátých letech minulého stolení oproti současnosti.
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis is deals with explanation of physiological puerperium process and points out risks of pathological puerperium. The main reference of this work is to refer to significance of nurse care of woman in puerperium in area of hygiene, clothing, boarding, medicine ingestion, exercising, relaxation and sleep but also advice in area of woman’s sexuality. Empirical part o this work compares level of nurse care in puerperium department at maternity clinic in Hradec Králové in 1970s against present.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Rezková 546 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Rezková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Rezková 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Regina Slowik 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Müllerová 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.72 MB