velikost textu

Stres těhotné ženy v souvislosti s prenatální diagnostikou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stres těhotné ženy v souvislosti s prenatální diagnostikou
Název v angličtině:
Pregnant women´s stress in connection with prenatal diagnostics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Matulová
Vedoucí:
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Vladana Křivková
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Id práce:
57850
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Porodní asistentka (PORASIST)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Jana Žitná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Stres těhotné ženy v souvislosti s prenatální diagnostikou Vedoucí práce: MUDr. Lenka Hodačová Počet stran: 62 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: stres, těhotenství, prenatální péče, prenatální diagnostika Bakalářská práce zjišťuje, do jaké míry je pro těhotnou ženu stresující prenatální diagnostika. Zabývá se teoretickým shrnutím těhotenství, prenatální péče a stresu. Těžiště práce tvoří kvantitativní výzkum, kde jsou rozkrývány pocity žen vzhledem ke zjištění těhotenství, plánovanost těhotenství, míra informovanosti v souvislosti s jednotlivými výkony v rámci prenatální péče a v neposlední řadě pocity a tělesné reakce vyvolané jednotlivými vyšetřeními.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor work investigates pregnant woman' s state of stress connected with prenatal diagnostics. It comprises a theoretical summary of pregnancy, prenatal care and stress. The focus of work is composed of a quantitative research. It reveals inner feelings of women, when realizing their pregnancies. It also investigates the ratio of planned pregnancies, the level of informedness of particular diagnostic procedures in prenatal care and following feelings and body responses evocated by these.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Matulová 4.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Matulová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Matulová 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Vladana Křivková 1.82 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 593 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.54 MB