velikost textu

Posttraumatická stresová porucha u vojáků po návratu z mírové mise

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posttraumatická stresová porucha u vojáků po návratu z mírové mise
Název v angličtině:
Posttraumatic stress disorder by soldiers comming back from peacekeeping missions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Vaisová
Vedoucí:
MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Oponenti:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Id práce:
57835
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Petra Vaisová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Posttraumatická stresová porucha u vojáků po návratu z mírové mise Vedoucí práce: Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. Počet stran: 79 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: Posttraumatická stresová porucha, traumatická událost, psychologická pomoc, metody CISM, vojenské operace, zahraniční mise, vojenský psycholog, vojenský duchovní. Závěrečná bakalářská práce pojednává o posttraumatické stresové poruše u vojáků po návratu z mírové mise a reálném stavu psychosociální pomoci poskytované zúčastněným vojákům. Teoreticky informuje o PTSD. Shrnuje možnosti armády v psychologické péči v rámci vyšetření před výjezdem, po návratu a psychologickou podporu v misi samotné. Nechybí informace o vojenských operacích, kterých se naši vojáci účastnili, účastní a jejich stručná charakteristika. Klíčovou částí práce, je provedené průzkumné šetření, výskytu příznaků PTSD a úrovně psychologické péče po návratu z mise, na základě hodnocení respondentů. Zkoumaný vzorek tvoří účastníci zahraničních misí, kteří působili v posledních pěti letech v jedné nebo více zahraničních operacích, déle než tři měsíce.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor’s thesis describes the posttraumatic stress disorder by soldier’s coming back from peacekeeping missions and the real psychological help provided to concerned soldiers. Theoretically informs about PTSD. More over summarizes the possibilities given within the scope of testing before leaving and after coming back from missions and the psychological care during the execution of a mission. In addition the information about military operations, which the Czech soldiers have taken part recently and are involved nowadays and its characteristics. The key part of this work is the field testing as to discover PTSD symptoms as well as the quality of health care after an accomplishing of missions. The field testing was done by an evaluation of the tested sample which is made of foreign mission participants being deployed during last five years into one or two military operations lasting more than 3 months.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Vaisová 893 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Vaisová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Vaisová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Alena Vosečková, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 1.82 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 1.56 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.57 MB