velikost textu

Kvalita života rodin s dětmi narozenými s velmi nízkou porodní hmotností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života rodin s dětmi narozenými s velmi nízkou porodní hmotností
Název v angličtině:
The quality of life for families of children born with very low birth weight
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Světlana Pohlová
Vedoucí:
Bc. Jitka Nováková
Oponenti:
MUDr. Jana Marešová
Bc. Veronika Stejskalová
Id práce:
57827
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Světlana Pohlová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života rodin s dětmi narozenými s velmi nízkou porodní hmotností Vedoucí práce: Bc. Jitka Nováková Počet stran: 104 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: kvalita života dětí, viabilita plodu, neonatologie, novorozenec s extrémně nízkou porodní hmotností, etika Novorozenci s velmi nízkou porodní hmotností (pod 1500g) jsou vysoce rizikovou skupinou dětí z hlediska perinatálních komplikací. Tyto komplikace mohou významně ovlivnit následnou kvalitu života nejen samotných dětí, ale i jejich rodin. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem byla rodina nucena změnit svůj dosavadní způsob života, svoji organizaci, i to, zda se nějakým způsobem změnil vztah obou rodičů při náročné péči, které tyto děti často vyžadují. Teoretická část práce je věnována kvalitě života dětí, přehledu nejzávažnějších následků perinatálního poškození a problematice etiky v neonatologii. V empirické části byla provedena analýza dotazníků, které zjišťovaly situaci v rodinách a hodnotily kvalitu života dětí.
Abstract v angličtině:
Annotation Newborns with very low birth weight ( under 1500g ) are at high risk of developing perinatal complications. These complications can significantly influence the quality of life of not only the children themselves but also their families. The goal of this work was to discover the ways in which families were forced to change their lifestyle and their family organization, and also whether the relationship between the parents in any way changed due to the care that such children often require. The theoretical part of this work is dedicated to the quality of life for the children, a summary of the most serious consequences of perinatal impairment and ethical problems in neonatology. In the reserch part, questionnaires which investigated family situations and the quality of life for children were sent to families and the results were evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Světlana Pohlová 575 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Světlana Pohlová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Světlana Pohlová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Jitka Nováková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Marešová 519 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Veronika Stejskalová 624 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.53 MB