velikost textu

Kvalita života u pacientů se sclerosis multiplex

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života u pacientů se sclerosis multiplex
Název v angličtině:
The quality of life of patients with disseminated sclerosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alžběta Marčoková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
Hana Pekárková
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Id práce:
57818
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Alžběta Marčoková Instituce: Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci králové Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Název práce: Kvalita života u pacientů se sclerosis multiplex Počet stran: 91 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: roztroušená skleróza, kvalita života, chronické onemocnění, dopad RS na psychickou a fyzickou oblast života, posouzení samotných nemocných Bakalářská práce pojednává o kvalitě života pacientů se sclerosis multiplex. Zjišťuje vliv chronického onemocnění na kvalitu života z pohledu samotných nemocných. Poukazuje na to, jaký má RS dopad na duševní a tělesnou oblast života. Přibližuje okolní veřejnosti (ať už laikům či zdravotníkům) potíže a omezení, kterými může tato choroba nemocným znepříjemňovat život. Pro výzkumné šetření jsem vybrala a přeložila dotazník MSIS - 29. Výzkumný vzorek tvoří lidé, kterým bylo diagnostikováno onemocnění RS, 75 respondentů (49 žen a 26 mužů), ve věku od 20 do 68 let. Dotazníky byly vyplněny v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, v Rehamedice v Žacléři, v Pražském kongresovém centru při „Mezinárodním dnu osob s RS", v trutnovské nemocnici a od dalších osob s RS v domácí péči.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor's work deals with quality of life of patients with disseminated sclerosis. It is trying to find the influence of chronic illness over the quality of life fřom the view of the patients themselves. It adverts to the impact that the illness has on the mental and physical part of their lives. It nears to public (laity or medics) the disorders and limitations which this illness can make the lives of patients worse. I chose and translated the questionnare MSIS - 29 for my research. The sample was made from the people who they diagnosed the illness disseminated sclerosis, 75 informants, 49 women nad 26 men, aged from 20 to 68. Interviews were filled in Domov sv. Josefa in Žireč near Dvůr Králové, in Rehamedica in Žacléř, in Pražské kongresové centrum during „ The International Day of People witd disseminated sclerosis", in the Trutnov's hospital and by people in home care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alžběta Marčoková 25.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alžběta Marčoková 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alžběta Marčoková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Pekárková 779 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. 1.83 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.56 MB