velikost textu

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové v letech 1868-1926

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové v letech 1868-1926
Název v angličtině:
Backup loan institute in Hradec Králové in the years 1868-1926
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jiří Fiala
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Jaroslav Šůla, Dr., CSc.
Id práce:
57804
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Záložní úvěrní ústav vznikl v roce 18 68 jako nejstarší prostředí součástí nacionálně česká akciová královéhradeckého regionu. banka ve specifickém Jeho zrod byl samozřejmou probíhajícího procesu akumulace a koncentrace drobného nacionálně českého kap i tál u. Za vznikem banky stály především východočeské záložny a v nich působící malí a střední podnikatelé. Pro Záložní úvěrní ústav bylo charakteristické úzké, sepětí Hradce udrželo deprese z původního místních Králové) a banku při (stagnace) svépomocného určení banky vycházející, podnikatelů, komunální samosprávy (města jeho bankovního managementu. Toto "sepětí" "životě" v období dlouholeté hospodářské 70. a 80. let 19. století a umožnilo ji i pozvolný vzestup a podnikatelský rozmach ve druhé polovině let devadesátých. Silné postavení regionální elity v čele bankovního managementu však zároveň de facto znemožňovalo kritickou reflexi výsledků činnosti (úspěšnosti) bankovního managementu ze strany akcionářů banky. Úzké propojení a faktická "symbióza" na Královéhradecku působících podnikatelů zasedajících v místní samosprávě a statutárních orgánů banky pokračovala i poté co na počátku 20. století došlo ke generační obměně místní finanční elity, která v bankovním managementu postupně nahrazovala "původní" generaci zakladatelů banky. Omlazený bankovní management dravě vstoupil do konkurenčního boje s pražskými obchodními bankami, zahájil "velkolepou" bankovní expanzi, charakteristickou především strmým navyšováním akciového kapitál u, který dosáhl výše 15 milionů korun. Banka se snažila maximálně participovat na bouřlivé předválečné konjunktuře spojené s druhou zakladatelskou vlnou českého bankovnictví. (...)
Abstract v angličtině:
This work cal led The Credi t - Saving Institute in Hradec Králové (in years 1868-1914) discuss the oldest Czech national bank during the period of the end of Austro-Hungarian monarchy. This bank was a prototype of the national Czech bank directing its business operations to the region of Eastern Bohemia. In this paper I wanted to focus on the problems of bank's management and business a cti v i ti es. The aim of this work i s the analytical study of these key aspects of bank' s development. The Credit - Saving Institute in Hradec Králové was formed in provincial center of Eastern Bohemia, Hradec Králové, and wi th this town the bank kept cl ose connection. These close connections found expresions in the structure of the bank' s management, which majority was formed by industrialists from the surrounding of Hradec Králové, who a t the same time were mostly active members of the municipality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Fiala 8.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Fiala 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Fiala 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslav Šůla, Dr., CSc. 198 kB