velikost textu

Spokojenost pacientů se stravováním v nemocnici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spokojenost pacientů se stravováním v nemocnici
Název v angličtině:
Contentment patients with diet in hospital
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petra Hornychová
Vedoucí:
Mgr. Dana Vaňková
Oponenti:
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Bc. Hana Ulrychová
Id práce:
57791
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Petra Hornychová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Spokojenost pacientů se stravováním v nemocnici Vedoucí práce: Bc. Dana Vaňková Počet stran: 74 Počet příloh: 12 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: bílkoviny, tuky, cukry, minerály, stopové prvky, vyšetření nutričního stavu, dietní systém, diety, enterální výživa, parenterální výživa Bakalářská práce pojednává o spokojenosti pacientů se stravováním ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Cílem práce bylo zjistit, jak pacienti hodnotí úroveň a kvalitu stravování ve FN HK. V teoretické části jsou popsány základní složky výživy (tuky, cukry, bílkoviny, vitamíny a minerální látky), jednotlivé metody vyšetření nutričního stavu. Je zde definován dietní systém a popsány jednotlivé diety. Dále je zde popsán princip podávání enterální a parenterální výživy. V empirické části byl prováděn výzkum spokojenosti pacientů se stravováním pomocí dotazníkového šetření. Byl vypracován dotazník, který byl rozdán pacientům ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor´s thesis discuss a contentment patiens with diet in the fakulty hospital in Hradec Králové. The goal of the bachelor´s thesis is to find out satisfaction patiens with hospital´s diet in fakulty hospital in Hradec Králové. A theoretical part describe basicly element´s of food (lipids, carbohydrates, proteins, vitamins and minerals) and some methods used for find out mutrition state od patiens.There is define dietary system, describe some diet and describe method of giving enteral and parenteral nutrition. A empirical part consist of research od satisfaction patients with diet by questionnaire. The questionnaire I did myself and distributed to patiens in the fakulty hospital in Hradec Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Hornychová 947 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Hornychová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Hornychová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dana Vaňková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Ulrychová 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.5 MB