velikost textu

Kvalita života dospívajících a dospělých s cystickou fibrózou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života dospívajících a dospělých s cystickou fibrózou
Název v angličtině:
Quality of life of cystic fibrosis patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Anna Michlová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
MUDr. Hubert Vaníček, Ph.D.
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Id práce:
57664
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Anna Michlová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života dospívajících a dospělých s cystickou fibrózou Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 140 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: kvalita života, cystická fibróza, nemocní Bakalářská práce pojednává o subjektivním vnímání kvality života dospívajících a dospělých s cystickou fibrózou. Popisuje nemoc cystická fibróza, charakterizuje ošetřovatelskou a psychologickou péči poskytovanou zdravotními sestrami, dále charakterizuje pojmy kvalita života, kvalita života související se zdravím a i současné poznatky o kvalitě života nemocných s cystickou fibrózou. Také charakterizuje sociální souvislosti tohoto onemocnění a informuje o sociálním zázemí, CF centrech a organizacích. Těžiště práce tvoří kvalitativní výzkum, který se zabývá subjektivním vnímáním kvality života u dospívajících a dospělých nemocných a porovnáním názorů těchto dvou skupin. Dále pomocí krátkého dotazníku mapuji, co pozitivního nemocným jejich nemoc přinesla. Dalším cílem je zmapování začleňování dospělých nemocných do společnosti. Zkoumaný vzorek tvoří dospívající a dospělí nemocní s cystickou fibrózou.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis deals with adult and young adult cystic fibrosis patients and their subjective perception of quality of life. It gives thorough description of cystic fibrosis. Nursing and psychological treatment for cystic fibrosis are characterized. Related key terms and issues are also mentioned, such as quality of life and quality of life related to health. An overview of latest findings in the field of quality of life for cystic fibrosis patients is given. Social context of the disease is outlined, as well social background and the network of CF care centers and organizations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Michlová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Michlová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Michlová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Hubert Vaníček, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.63 MB