velikost textu

Problémy při kojení u donošeného novorozence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy při kojení u donošeného novorozence
Název v angličtině:
Difficulties in Breast Feeding Full - Term New - Born Children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martina Felcmanová
Vedoucí:
MUDr. Jana Marešová
Oponenti:
Bc. Jitka Nováková
Bc. Jana Bubeníková
Id práce:
57659
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Martina Felcmanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Problémy při kojení u donošeného novorozence Vedoucí práce: MUDr. Jana Marešová Počet stran: 90 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: kojení, kojící matka, donošený novorozenec, význam kojení, správná technika kojení, problémy při kojení, laktační poradenství, podpora kojení, Baby Friendly Hospital Initiative Bakalářská práce pojednává o kojení z hlediska problémů, se kterými se může matka během laktačního období setkat. Teoretická část se zabývá významem kojení pro dítě, matku i pro společnost a pokyny k úspěšnému kojení. Důraz je kladen na nejčastější problémy při kojení, prevenci jejich řešení. Seznamuje nás s laktačním poradenstvím a institucemi zabývajícími se ochranou, podporou a prosazováním kojení v České republice. Výzkumná část je zaměřena na problémy při kojení během půl roku života dítěte. Všímá si způsobu jejich řešení, délky kojení, důvodů ukončení kojení a určitých faktorů, které ovlivňují vznik těchto obtíží. Zkoumaný vzorek tvoří kojící matky s dětmi ve věku šesti měsíců.
Abstract v angličtině:
Annotation The Bachelor´s Thesis deals the breast-feeding in term of difficulties, that can be found by mothers during a period of lactation. The Theoretical Part is discussing importance of the breast-feeding for a child, a mother and society and it includes instructions for the successful breast-feeding. There are especially mentioned the most frequent difficulties of the breast-feeding, prevention and finding solution of these difficulties. The consulting servise for the breast-feeding are mentioned, too. The Research Part is discussing the breast-feeding difficulties, that appear during first six month of child age. There are noticing ways of finding solution of breast-feeding problems, duration of the breast-feeding, reasons to stop the breast-feeding and specific factors, that influence beginning of breast-feeding difficulties. Surveyed sample contains breast-feeding mothers and their six-months-old children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Felcmanová 553 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Felcmanová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Felcmanová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jana Marešová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Nováková 858 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jana Bubeníková 1.58 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.6 MB