velikost textu

Bolest po operacích páteře v neurochirurgii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bolest po operacích páteře v neurochirurgii
Název v angličtině:
Pain after spinal column neurosurgery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Kollarová
Vedoucí:
MUDr. Karel Zinek
Oponenti:
Bc. Šárka Dostálková
prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc.
Id práce:
57657
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Jana Kollarová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Bolest po operacích páteře v neurochirurgii Vedoucí práce: MUDr. Karel Zinek Počet stran: 96 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: bolest, pooperační bolest, neurochirurgie, operace páteře Bakalářská práce se zabývá bolestí, která je typická v pooperačním období, u neurochirurgických operací páteře. V teoretické části je definována bolest obecně. Následuje kapitola týkající se operačních výkonů a onemocnění, které jsou v neurochirurgii páteře nejběžnější. Dále je popisována pooperační bolest. Závěr teoretické části patří organizaci léčby pooperační bolesti a významu sestry v jejím léčení. V empirické části je, pomocí anonymního dotazníku, zmapována úroveň léčby a specifika pooperační bolesti v neurochirurgii. Součásti je prezentace a hodnocení výsledků. Zkoumaný vzorek tvoří pacienti Neurochirurgického oddělení Pardubické krajské nemocnice.
Abstract v angličtině:
Annotation The Bachelor paper deals with pain after spinal column surgery, which is typical in postoperative period. The theoretical part covers the general definition of the pain. The following chapter touches the most common operations and disorders in the spinal column neurosurgery. Then the description of postoperative pain follows. The final part of the paper is dedicated to the organisation of medication of the postoperative pain and to the importance of a nurse during the recovery period. The experiential part of the paper includes an anonymous survey carried out in the neurosurgery wards of The Region Hospital Pardubice. The survey focuses on the level of medication and the specifications of the postoperative pain in neurosurgery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Kollarová 424 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Kollarová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Kollarová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Šárka Dostálková 1.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 918 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.59 MB