velikost textu

Osvojení jako společensko právní problém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvojení jako společensko právní problém
Název v angličtině:
Adoption as a social and legal issue
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Králová
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
57643
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Králová 3.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Králová 288 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Králová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB