velikost textu

Kvalita života dětí s epilepsií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života dětí s epilepsií
Název v angličtině:
Quality of Life in Children with Epilepsy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Bischofová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
MUDr. Antonín Lukeš
PhDr. Marie Rybářová
Id práce:
57632
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Jana Bischofová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života dětí s epilepsií Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 67 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: epilepsie, kvalita života Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě života dětí s epilepsií. V teoretické části se zaměřuji na samotné onemocnění „epilepsie“, její diagnostiku a léčbu. Dále pojednávám o kvalitě života z obecného pohledu, ale taká o kvalitě života ve vztahu k dětem s epilepsií. V empirické části dotazníkovou formou zjišťuji u dětí nemocných epilepsií prožívání jejich onemocnění a získané údaje vyhodnocuji.
Abstract v angličtině:
Annotation This the Bachelor work deals with the life quality of children with epilepsy. In the theoretical part I mention the very illness of epilepsy its diagnostics and treatment. Further I focus on the quality of life from the general point of view and the quality of life in relation to the children with epilepsy as well. In the empirical part I survey with the helps of questionnaires how the children with epilepsy experience thein illness. eventually I analyse the acquired data.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Bischofová 387 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Bischofová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Bischofová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Antonín Lukeš 2.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 755 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.47 MB