velikost textu

Stationary fields in black-hole space-times

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stationary fields in black-hole space-times
Název v češtině:
Stacionární pole v prostoročasech černých děr
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Čížek
Školitel:
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.
Oponenti:
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
dr. Norman Gürlebeck, Ph.D.
Id práce:
57618
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Motivována jak astrofyzikálními modely černých děr s akrečním diskem, tak čistým teoretickým zájmem, se tato práce zabývá tenkými disky obklopujícími černou díru. Jsou zde rozpracovány dvě metody jak dostat stacionární osově sy- metrické řešení Einsteinových rovnic. První z nich je použití poruchového rozvoje. Vycházejíc z článku Will (1974) jsou zde dopočítány Greenovy funkce v uzavřené formě jejichž užitím je možno dostat lineární perturbaci Schwarzschildovy černé díry kompaktním diskem. Druhá část přistupuje k témuž problému použitím Be- linského–Zacharovy metody. Ukazuje se, že “superponování” Bachova–Weylova ringu a černé díry (tj. přidáním dvou solitonů k ringu) vede k nefyzikálním sta- cionárním metrikám. Jedinou výjimkou je stacionární případ, kdy se porařilo celou metriku vyjádřit v uzavřené formě. 1
Abstract v angličtině:
Motivated by modelling of astrophysical black holes surrounded by accretion structures, as well as by theoretical interest, we study two methods how to ob- tain, within stationary and axisymmetric solutions of general relativity, a metric describing the black hole encircled by a thin ring or a disc. The first is a suitable perturbation of a Schwarzschild black hole. Starting from the seminal paper by Will (1974), we showed that it is possible to express the Green functions of the problem in a closed form, which can then be employed to obtain, e.g., a reason- able linear perturbation for a black hole surrounded by a thin finite disc. In the second part we tackle the same problem using the Belinskii–Zakharov generating algorithm, showing/confirming that in a stationary case its outcome is unphysi- cal, yet at least obtaining a modest new result for the (static) “superposition” of a Schwarzschild black hole with the Bach–Weyl ring. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Čížek 3.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Čížek 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Čížek 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr. Norman Gürlebeck, Ph.D. 1.59 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 108 kB