text size

Spectral and transport properties of correlated electrons in disordered alloys

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Spectral and transport properties of correlated electrons in disordered alloys
Title (in czech):
Spektrální a transportní vlastnosti korelovaných elektronů v neuspořádaných slitinách
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.
Supervisor:
prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Opponents:
prof. Bedřich Velický, CSc.
RNDr. Peter Markoš, CSc.
Thesis Id:
57561
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Study programm:
Physics (P1701)
Study branch:
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics (4F1)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
28/11/2013
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
neuspořádané systémy, transport náboje, elektrická vodivost, vertexové korekce, Andersonova lokalizace
Keywords:
disordered systems, charge transport, electrical conductivity, vertex corrections, Anderson localization
Abstract (in czech):
V této práci se zabýváme vývojem metod pro studium transportu náboje v neuspořádaných systémech, které jsou použitelné ve všech režimech síly neuspořádanosti. Tyto metody umožňují výpočet elektrické vodivosti a difúzní konstanty v mod- elech s elastickými rozptyly elektronů na náhodných příměsích. Metody jsou založené na asymptotickém rozvoji kolem limity nekonečné prostorové dimenze. Výsledné vztahy vedou na spolehlivé výsledky ktoré nevykazují žádné nefyzikální chování. Tuto skutečnost ilustrujeme na mnoha numerických příkladech.
Abstract:
We develop methods how to calculate charge transport in disordered systems applicable in all disorder regimes. They allow to calculate vertex corrections to the electrical conductivity and the diffusion coefficient in models of elastically scattered electrons in the presence of random scatterers. These methods are based on an asymptotic limit to high spatial dimensions. The resulting formulas lead to reliable results free of unphysical behavior, as illustrated on a gallery of numerical examples.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D. 1.67 MB
Download Abstract in czech Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D. 9 kB
Download Abstract in english Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D. 9 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. 124 kB
Download Opponent's review prof. Bedřich Velický, CSc. 139 kB
Download Opponent's review RNDr. Peter Markoš, CSc. 317 kB
Download Defence's report 771 kB