velikost textu

Spectral and transport properties of correlated electrons in disordered alloys

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spectral and transport properties of correlated electrons in disordered alloys
Název v češtině:
Spektrální a transportní vlastnosti korelovaných elektronů v neuspořádaných slitinách
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Oponenti:
prof. Bedřich Velický, CSc.
RNDr. Peter Markoš, CSc.
Id práce:
57561
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
neuspořádané systémy, transport náboje, elektrická vodivost, vertexové korekce, Andersonova lokalizace
Klíčová slova v angličtině:
disordered systems, charge transport, electrical conductivity, vertex corrections, Anderson localization
Abstrakt:
V této práci se zabýváme vývojem metod pro studium transportu náboje v neuspořádaných systémech, které jsou použitelné ve všech režimech síly neuspořádanosti. Tyto metody umožňují výpočet elektrické vodivosti a difúzní konstanty v mod- elech s elastickými rozptyly elektronů na náhodných příměsích. Metody jsou založené na asymptotickém rozvoji kolem limity nekonečné prostorové dimenze. Výsledné vztahy vedou na spolehlivé výsledky ktoré nevykazují žádné nefyzikální chování. Tuto skutečnost ilustrujeme na mnoha numerických příkladech.
Abstract v angličtině:
We develop methods how to calculate charge transport in disordered systems applicable in all disorder regimes. They allow to calculate vertex corrections to the electrical conductivity and the diffusion coefficient in models of elastically scattered electrons in the presence of random scatterers. These methods are based on an asymptotic limit to high spatial dimensions. The resulting formulas lead to reliable results free of unphysical behavior, as illustrated on a gallery of numerical examples.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D. 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Bedřich Velický, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Peter Markoš, CSc. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 771 kB