velikost textu

Ke zdomácnění emfyteutického práva ve 13. a 14. století na Čáslavsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ke zdomácnění emfyteutického práva ve 13. a 14. století na Čáslavsku
Název v angličtině:
About the Acclimatization of the Law of Emfyteusis in the Čáslav Region in 13th and 14th Century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. MUDr. Mgr. Zdeněk Pehal, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
57548
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. MUDr. Mgr. Zdeněk Pehal, Ph.D. 6.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. MUDr. Mgr. Zdeněk Pehal, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. MUDr. Mgr. Zdeněk Pehal, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB