velikost textu

Azyl v Rakousku a České republice (kritická komparace)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Azyl v Rakousku a České republice (kritická komparace)
Název v angličtině:
Asylum in Austria and the Czech Republic (critical comparison)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Adéla Baštová
Oponenti:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Mikule
Id práce:
57456
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Adéla Baštová 12.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Adéla Baštová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Adéla Baštová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Mikule 394 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB