velikost textu

Nic jako označení divinní entity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nic jako označení divinní entity
Název v angličtině:
Nothingness as denotation of divine entity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Čihák, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
prof.ThDr. et ThDr. Otakar A. Funda
Id práce:
57431
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Nic jako označení divinní entity Mgr. Ondřej Čihák Disertační práce se zabývá analýzou toho, jak je v jazyku, jako v jednom z nástrojů myšlení, zacházeno s výrazy „nic“a „prázdno“, aby pak tyto výrazy i s jejich významy byly dávány do souvislosti s výrazy jako „Bůh“, „božské“ či „divinita“. Toto usouvstažňování se neděje samovolně – podobné snahy najít souvislost mezi uvedenými pojmy jsou, ať zjevně či skrytě, obsaženy v pracích především teologů, kteří ovšem projevují silnou filosofickou erudici a tak se jejich argumentace dostává leckdy na úroveň fundované filozofické rozpravy a přitom neztrácí svůj hluboký náboženský, téměř vždy mysticky laděný charakter. Negativní teologie z povahy svého diskursu hraničí s limity lidského rozumu a přirozené řeči, což by však nemělo být překážkou v její schopnosti vypovídat o božském. Prozkoumání právě těchto limit vyvstává nutnost negativní teologii buďto rozšířit nebo zavést nový způsob řeči o Bohu, který bude při formulaci vlastních teorémů respektovat a systematicky upřednostňovat skutečnou ontologickou povahu světa před tradičním pojetím přítomným ve všech oblastech lidského myšlení.
Abstract v angličtině:
Nic jako označení divinní entity Nothingness as denotation of divine entity Mgr. Ondřej Čihák This thesis explores specific issues arising as a result of insufficiency common to the human reasoning in process of comprehension ofthe concept of "God" which divide theology into two individua1 discourses on the same subject using specific methodology and terminologypositive and negative theology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Čihák, Th.D. 5.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Čihák, Th.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Čihák, Th.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 2.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof.ThDr. et ThDr. Otakar A. Funda 3.38 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 90 kB