velikost textu

Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Název v angličtině:
Testing of products generated from Meteosat satellite (MSG) images in synoptic praxis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Pokorný
Školitel:
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D.
RNDr. Mgr. Karel Dejmal, Ph.D.
Id práce:
57369
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Meteorologie a klimatologie (4F8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
satelitní snímek, T-re profil, konvekční bouře
Klíčová slova v angličtině:
satellite image, T-re profile, convective storm
Abstrakt:
První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování.
Abstract v angličtině:
First part of the thesis introduces possibilities of depicting of the data provided by the MSG (Meteosat Second Generation) satellite. Different color combinations (RGB – red, green, blue) description made by the basic channels combination follows. The main part of this thesis is focused on T-re profiles (T - temperature, re - effective cloud particle radius). The analysis of profiles of temperature versus the effective radius of cloud particles shows the vertical distribution of the effective particle size in clouds. The profiles are computed and constructed from the satellite retrieved data and they show graphically the distribution of cloud particles and indirectly represent the severity of the developing storms. Forecasting and predicting dangerous phenomena such as hailstorms or tornados that occur in severe storms is the main objective of the technique. This nowcasting tool was tested in Central Europe and the end of this thesis presents the results of the testing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Pokorný 6.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Pokorný 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Pokorný 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Žák, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Vojtěch Bližňák, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Karel Dejmal, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 32 kB