velikost textu

Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Klatovech v letech 1945 - 1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud v Klatovech v letech 1945 - 1948
Název v angličtině:
The Vindication Jurisdiction in the Czechoslovak Republic and the Extraordinary People´s Court in Klatovy in the Years 1945 - 1948
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Burdová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
57354
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Burdová 3.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Burdová 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Burdová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB