velikost textu

Vývojové tendence právní úpravy vazby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývojové tendence právní úpravy vazby
Název v angličtině:
Trends in the legal regulation of custody in criminal procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Polanecká
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
57217
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Polanecká 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Polanecká 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Polanecká 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB