velikost textu

Nemocenské pojištění - jeho vývoj a koncepce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nemocenské pojištění - jeho vývoj a koncepce
Název v angličtině:
Sickness insurance - the development and concept
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Frisch
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Id práce:
56956
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Frisch 4.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Frisch 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Frisch 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB