velikost textu

Trestné konanie proti mladistvým v Českej republike a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestné konanie proti mladistvým v Českej republike a na Slovensku
Název v angličtině:
Juvenile justice in the Czech Republic and Slovakia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Drutarovská
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
56883
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Drutarovská 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Drutarovská 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Drutarovská 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB