velikost textu

Vývoj Slovenského státu (1939 - 1945) z pohledu moci zákonodárné

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj Slovenského státu (1939 - 1945) z pohledu moci zákonodárné
Název v angličtině:
Development of the Slovak State (1939-1945) from the legislative perspective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniel Thonat
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Id práce:
56837
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Thonat 3.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Thonat 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Thonat 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Kindl 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB