velikost textu

Vztah mezi tělesným a duchovním životem v teologické antropologii Oliviera Clémenta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah mezi tělesným a duchovním životem v teologické antropologii Oliviera Clémenta
Název v angličtině:
The Relationship Between the Physical and Spiritual Life in Olivier Clément's theological anthropology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Morgan
Vedoucí:
Doc. Ivana Noble, PhD.
Oponent:
Mgr. Petr Jandejsek
Id práce:
56687
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Institut ekumenických studií (27-IES)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologie křesťanských tradic (TKT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se týká křesťanské antropologie Oliviera Clémenta, především vztahu tělesného a duchovního života. Zabývá se základními tématy jeho antropologie a ukazuje, jak se v ní projevuje myšlení Nikolase Berďajeva, Vladimíra Solovjova, Vladimíra Losského a Pavla Evdokimova. Popisuje, jak vztah tělesného a duchovního života souvisí s proměnou těla a stvoření a dále z jakého důvodu a jakým způsobem chápe Clément tělo jako tělo liturgické. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
My essay explores aspects of Olivier Cléments theological anthropology; in particular the relationship between physical and spiritual life. It is primarily concerned with constitutional aspects in Clements anthropology, and shows how Berdajev's, Solovjov's, Lossky's and Evokimov's thinking influences, and manifests inself in Clements's work. The essay illustrates how the relationship between physical and spiritual life relates to a transfiguration transformation of the body and of creation, and explores how and why Clement understands the body as a "liturgical body". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Morgan 613 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Morgan 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Morgan 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ivana Noble, PhD. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Jandejsek 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 73 kB