velikost textu

Osobní zájmena v psané češtině neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobní zájmena v psané češtině neslyšících
Název v angličtině:
Personal pronouns in written czech of the deaf
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Klára Čížková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Marie Komorná
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
56534
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalarska prace se venuje problematice osobnich zajmen v psane cestine ceskych neslysicich. V teoreticke casti prace jsou popsana osobni zajmena v cestine, ceskem znakovem jazyce a dalsich znakoyYch jazycich. Jsou zde take uvedeny rozdily ve fungovani zajmen v cestine a ceskem znakovem jazyce. DaISi cast prace je zamerena na rozbor ucebnic cestiny pro neslysici a ucebnic cestiny pro cizince v oblasti osobnich zajmen. Soucasti prace byl vyzkum pomoci elicitacni metody, jehoz se zucastnilo 33 respondentii - studentii sti'edni a vysoke skoly. Respondenti vypliiovali test, ktery obsahuje ti'i casti - preklad vet ze znakoveho jazyka do psane cestiny, cviceni a krMke vlastni vypraveni. Ziskane materialy byly analyzovany; byly popsany typy chyb, ktere se pri pouziti osobnich zajmen u respondentii objevily, a uvedeny mozne souvislosti mezi typem chyb v psane cestine neslysicich a zpusobem fungovani znakoveho jazyka. V zaveru prace je zai'azen navrh metodiky pro osvojeni yYznamu zajmen ajejich uzivani.
Abstract v angličtině:
The bachelor's thesis is dealing with the problematic of personal pronouns in written Czech language of the Czech deaf. In the theoretical part of the thesis the personal pronouns in Czech, Czech Sign Language and other sign languages are described. There are also mentioned the differences in functioning of personal pronouns in Czech language and Czech sign language. Next part of the thesis is focused on the description of the textbooks of Czech language for deaf and for foreigners learning Czech in the field of personal pronouns. In the research 33 respondents - the students of the secondary school and the university - were engaged. The usage of personal pronouns was examined by means of the questionaries given to the respondents. The questionary had three parts - a translation of the sentences from Czech Sign Language to Czech, grammatical exercises and a short essay. The acquired data were analysed; the mistakes in the usage of pronouns were described and the possible connections between the types of the mistakes in written Czech and the mode of functioning of the sign language were introduced. Finally a concept of the methodics for acquisition of personal pronouns by deaf is suggested.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Klára Čížková, DiS. 3.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Klára Čížková, DiS. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Klára Čížková, DiS. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Komorná 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB