velikost textu

Internetová televize pro neslyšící děti a mládež – WEBlik a její přínos pro uvědomování si náležitosti ke komunitě českých neslyšících a pro osvětu o jazyce, kultuře a komunitě neslyšících směrem k laické veřejnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetová televize pro neslyšící děti a mládež – WEBlik a její přínos pro uvědomování si náležitosti ke komunitě českých neslyšících a pro osvětu o jazyce, kultuře a komunitě neslyšících směrem k laické veřejnosti
Název v angličtině:
The internet television for the Deaf children and youth – WEBlik
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Basovníková
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
56515
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internetová televize pro neslyšící děti a mládež – WEBlik a její přínos pro uvědomování si náležitosti ke komunitě českých neslyšících a pro osvětu o jazyce, kultuře a komunitě neslyšících směrem k laické veřejnosti.
Klíčová slova v angličtině:
The internet television for the Deaf children and youth – WEBlik It is a contribution to the self reflection of the Deaf children and youth as the integral part of the Czech Deaf community. The TV also serves for the education of the hearing public as it
Abstrakt:
RESUMÉ Tato bakalářská práce popisuje jedno z médií určené primárně neslyšícím uživatelům: WEBlik – internetovou televizi pro neslyšící děti a mládež. Zabývá se rovněž výzkumem vnímání WEBliku a uveřejňovaných zpráv: videoreportáží, videozáznamů, uměleckých vystoupení a informačních zpráv nejčastěji v českém znakovém jazyce, v primárním jazyce českých Neslyšících. Výjimečně jsou uveřejňovány zprávy v jiném národním znakovém jazyce nebo v mezinárodním znakovém systému. Všechny zprávy ve znakových jazycích nebo v mezinárodním znakovém systému jsou opatřeny přepisem do psané češtiny, aby byla zajištěna jejich přístupnost pro co nejširší řady diváků. Tento přepis zcela neodpovídá běžnému pojetí českých titulků, protože není součástí obrazu. Cílem práce bylo poznat a přiblížit reálný pohled samotných uživatelů na WEBlik, případně zaznamenat žádosti a přání o vylepšení tohoto vizuálního média, které je v současné době jediným svého druhu v České republice.
Abstract v angličtině:
RESUME The aim of this thesis is to describe one of the media primarily designed for the Deaf users. Website WEBlik – Internet TV offers broadcasting for the Deaf children and youth. It also deals with perception of WEBlik TV. Part of the thesis is a conclusion of a research with a specificgoal to findouthowthe Czech Deaf perceive the reports published at WEBlik TV: videorecordings, short videos, reports from artistic performances and other broadcasted news and reports. The content of the website – WEBlik TV – is presented mostly in the Czech Sign Language, which is the primary language of the Czech Deaf community. Some of the reports are occasionally published in other national Sign Language or in International Sign System. All videos in Sign Languages or in International Sign Systém are provided with a summary of their content in written Czech, in order to make the content of the WEBlik website accesible to the widest range of viewers. These short summaries cannot be called Czech subtitles, becausethey are not directly on the screen, it is morelike a transcription of them essage into Czech language. The aim of the paper – thesis – was to describe real user perspective of WEBlik TV, and/or to note the requests for enhancements of WEBlik, because it is the only visual media of its kind that is currently offered in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Basovníková 3.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Basovníková 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Basovníková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Basovníková 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 357 kB