velikost textu

Kdo dnes tančí lidové tance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kdo dnes tančí lidové tance
Název v angličtině:
Who Is Dancing Folk Dances Nowadays?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbara Mikysková
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
56255
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 10. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbara Mikysková 466 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 32 kB