velikost textu

Hledání karnevalu v raně novověkých Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hledání karnevalu v raně novověkých Čechách
Název v angličtině:
Research into the Carnival in early modern Bohemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Radka Prokopová
Vedoucí:
Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
Oponent:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Id práce:
55164
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radka Prokopová 897 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. phil. Mgr. Pavel Himl 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 37 kB