velikost textu

Kdo chodí na koncerty romské hudby? Výzkum publika na vybraných romských koncertech v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kdo chodí na koncerty romské hudby? Výzkum publika na vybraných romských koncertech v České republice
Název v angličtině:
Who attends concerts of Roma music? The audience at selected Roma concerts in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Jelínková
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Id práce:
54661
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Jelínková 373 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 31 kB