velikost textu

Flamenko v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Flamenko v České republice
Název v angličtině:
Flamenco in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Kateřina Kaňková
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Id práce:
54356
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kateřina Kaňková 408 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 27 kB