velikost textu

Xylofony a lamelofony ve sbírce hudebních nástrojů Náprstkova Muzea

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Xylofony a lamelofony ve sbírce hudebních nástrojů Náprstkova Muzea
Název v angličtině:
Xylophones and lamellophones in the Náprstek Museum's musical instrument collection
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Milan Gonda
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Roman Zaoral
Id práce:
54355
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Milan Gonda 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Roman Zaoral 88 kB