velikost textu

Poslední směry české muzikoterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poslední směry české muzikoterapie
Název v angličtině:
Recent trends in Czech music therapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Jitka Fajfrová
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Id práce:
54057
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jitka Fajfrová 5.11 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 28 kB