velikost textu

Trestněprávní postih drogové kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní postih drogové kriminality
Název v angličtině:
Criminal penalties for drug crime
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jana Mahdalíčková
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Jan Sváček
Id práce:
53596
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Mahdalíčková 5.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Mahdalíčková 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Mahdalíčková 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 691 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Sváček 788 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 297 kB