velikost textu

Smluvní podmínky FIDIC v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní podmínky FIDIC v České republice
Název v angličtině:
Contractual conditions of FIDIC in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Lukáš Klee
Školitel:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponenti:
Oto Kunz
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
53563
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Klee 5.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Klee 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Klee 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 453 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB