velikost textu

Nerovné postavení mužů a žen v kontextu s národní a evropskou legislativou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nerovné postavení mužů a žen v kontextu s národní a evropskou legislativou
Název v angličtině:
Unequal position of men and women within the context of national and European legislation
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
Školitel:
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Prof. nzw. et Doc. Karel Klíma, CSc. dr.hab.
Id práce:
53559
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. 455 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. nzw. et Doc. Karel Klíma, CSc. dr.hab. 712 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 415 kB