velikost textu

Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu úpravy komunitárního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu úpravy komunitárního práva
Název v angličtině:
The position of financial institutions under the new Insolvency Act within the context of Community law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jakub Holeček, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. František Kučera
Id práce:
53543
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Holeček, Ph.D. 8.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Holeček, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Holeček, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. František Kučera 890 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 237 kB