text size

Srovnání ekologických nároků epifytických zástupců čeledi Orthotrichaceae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Srovnání ekologických nároků epifytických zástupců čeledi Orthotrichaceae
Titile (in english):
Comparison of ecological requierements of the epiphytic species within Orthotrichaceae family
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Hana Franková
Supervisor:
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Opponents:
Martin Hejda, Ph.D.
Mgr. Ivana Marková
Consultant:
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Thesis Id:
53352
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Ecology (31-162)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Ecology (NEKO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
epifyt, forofyt, ekologické nároky
Keywords:
epiphyt, phorophyt, ecological requirements
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce je součástí výzkumu, který se zabývá studiem taxonomie, ekologie a rozšířením epifytických mechorostů čeledi Orthotrichaceae. Ke shromažďování dat zde posloužila databáze v současné době obsahující 6500 záznamů recentních i historických, shrnující terénní sběry mnoha bryologů. Recentní sběry, po roce 1990, pocházejí převážně z oblastí Moravskoslezských Beskyd a Jeseníku, historické údaje jsou vzaty převážně z prací Vondráčka (1993, 1994). Analyzovala jsem rozdíly mezi nároky jednotlivých druhů z hlediska jejich výskytu v různých nadmořských výškách, preference forofytu a pH borky, a také jejich umístění na forofytu. Jednotlivé druhy se signifikantně lišily v nadmořské výšce, ve které se vyskytovaly, stejně jako v preferenci forofytů a pH, přičemž nadmořská výška byla nejdůležitějším faktorem. Bylo prokázáno, že všechny analyzované druhy jsou vskutku obligátními epifyty. Některé druhy vykazují mírnou tendenci vyskytovat se preferenčně na severní a západní straně forofytů, nicméně tato tendence není univerzální. V práci diskutuji získané poznatky v souvislosti se znalostmi autekologie jednotlivých druhů a změn jejich rozšíření během posledního století.
Abstract:
Abstract The thesis is a part of an ongoing research on taxonomy, ecology, and the distribution of epiphytic bryophytes particularly within the Orthotrichaceae family, based on collected bryofloristic records. The database now contains 6500 records. I have analysed interspecific differences in habitat preferences between species, namely their associations with particular phorophytes, pH of phorophyte bark, altitude, and the position on the phorophyte. Individual species differed in their occurrence according to altitude, phorophyte, and pH, though altitude was the most important factor. All analysed species have been shown to represent obligate epiphytes. Some species reveal a tendency to occur preferrentially on northern or western side of the phorophyte, but this tendency is not by any means universal. I discuss these findings in the context of the knowledge of species autecology and current changes in their distribution.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Hana Franková 15.41 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Hana Franková 19 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Hana Franková 6 kB
Download Supervisor's review RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. 162 kB
Download Opponent's review Martin Hejda, Ph.D. 105 kB
Download Opponent's review Mgr. Ivana Marková 834 kB
Download Defence's report RNDr. Martin Černý, Ph.D. 487 kB