velikost textu

Analýza residenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy případová studie města Říčany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza residenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy případová studie města Říčany
Název v angličtině:
Analysis of residential stability and satisfaction in Prague's suburban zone case study Říčany
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Kopečná
Vedoucí:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Id práce:
53336
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Říčany, residenční stabilita, residenční spokojenost, suburbanizace, kvalita bydlení
Klíčová slova v angličtině:
Říčany, residential stability, residential satisfaction, suburbanization, quality of housing
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je studium residenční stability obyvatel v Říčanech v zázemí hlavního města Prahy. Residenční stabilita byla zkoumána v šesti lokalitách města lišících se podle oblasti nové výstavby a typu bydlení. Sledování rozdílů mezi zkoumanými lokalitami města může napomoci stabilnějšímu rozvoji podobných obcí v zázemí Prahy. Residenční stabilita obyvatel je podmíněna řadou faktorů, které ji ovlivňují a je nutné všechny tyto aspekty zahrnout do analýzy. Významným faktorem je residenční spokojenost obyvatel ve souvislosti s kvalitou jejich bydlení. Pro stěžejní analýzu byly použity převážně kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření a řízené rozhovory s residenty zkoumaných lokalit. Výsledky ukázaly, že město Říčany patří spíše k residenčně nestabilním obcím v zázemí Prahy. Nestabilita residentů je významně ovlivněna celkovou nespokojeností obyvatel s jejich bydlením, ale svou roli hraje i věk a fáze životního cyklu respondentů. Terénní šetření nepotvrdilo významné rozdíly mezi zkoumanými lokalitami, spíše mezi sledovanými typy bydlení.
Abstract v angličtině:
The main aim of this study is the residential stability of the population in Prague suburban locality Říčany. The residential stability was studied in six localities of Říčany which varied according to the type of housing. Description of differences among the selected locations of Říčany can improve the development of similar localities in Prague suburban zone. Residential stability of people depends on factors that can affect it and it is necessary to include all these factors in the analysis. The most significant factor is residential satisfaction with the quality of housing. Qualitative research methods: were used primarily for this analysis: questionnaire survey and interviews with residents of selected localities. The results showed that the city Říčany rather belong to unstable residential communities in Prague suburban zone. Residential instability of the inhabitants is significantly influenced by dissatisfaction with their housing, but very important aspects are also age and life-cycle stages of the respondents. Field survey did not confirm any significant differences between the selected locations, but rather among the types of housing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Kopečná 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Kopečná 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Kopečná 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB