velikost textu

Příprava a realizace dvoudenního zážitkově pedagogického kurzu pro chlapecký kolektiv v rámci projektu Orientační dny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava a realizace dvoudenního zážitkově pedagogického kurzu pro chlapecký kolektiv v rámci projektu Orientační dny
Název v angličtině:
Preparation and Realization of the Two-Day course, whose conducting is Based on Pedagogy of Experience, for the Group of Boys in the Frame of the Project Called "The Days of Orientation"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alena Říhová
Vedoucí:
Mgr. M. Roth
Oponent:
Mgr. Michal Pařízek
Id práce:
53192
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Metodická práce, která se v teoretické části zabývá tématem zážitkové pedagogiky, jako prostředku k formování mladých lidí. Cílem teoretické části práce je seznámit se s vytvářením zážitkově pedagogických kurzů. Proto teoretická část popisuje stav příprav kurzu (co je potřeba připravit, jaké aktivity vybrat, jak aktivity vést, jaké jsou možné rizikové faktory ovlivňující průběh kurzu, apod.) Výsledkem práce je aplikovat teoretické poznatky do praxe. Konkrétním výsledkem je tedy připravit a zrealizovat dvoudenní zážitkově pedagogický kurz pro třídní kolektiv, v rámci projektu „Orientační dny“. V druhé, praktické, části nabízí práce pohled na realizaci kurzu, reflexi proběhlého kurzu a jeho korekci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
A methodic work which, in the first theoretic part, concerning the subject of adventure pedagogy as a means for education of young people. The aim of the theoretic part is to introduce a reader with a creation of courses whose conducting is based on pedagogy of adventure. That is why it describes the preparation of courses (needs, choice of activities, possible ways of conducting, possible hazardous factors which can influence running of course). The outcome of thesis is to apply this theoretical knowledge in practical way. To concrete it: the preparation and the execution of the two-day course in the frame of the project “The Days of Orientation”. In the second part – practical, there is a description of the execution of the course with its reflection and with its feedback. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alena Říhová 2.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alena Říhová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alena Říhová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. M. Roth 838 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Pařízek 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 328 kB