velikost textu

Hodnocení fyzicko-geografických výzkumů Vysokých Tater v letech 1969 - 2008

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení fyzicko-geografických výzkumů Vysokých Tater v letech 1969 - 2008
Název v angličtině:
Evaluation of physical-geographical research of the High Tatra Mts in the period 1969 - 2008
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Jurdík
Vedoucí:
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Oponent:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Id práce:
52866
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Táto bakalárska práca rozoberá fyzicko-geografické výskumy o Vysokých Tatrách publikované v rokoch 1969 – 2008. Popisuje pohorie z hľadiska geomorfologických, hydrologických, klimatických, pôdnych a ďalších charakteristík. Ďalej v práci sa venujem porovnávaniu starších a súčasných vedomostí o prírodnom prostredí Vysokých Tatier. Vysoké Tatry predstavujú výnimočný komplex zložiek krajiny a sú modelovým pohorím pre výskum vysokohorského prostredia, pretože sa na malej ploche uplatňuje široké spektrum krajinotvorných faktorov a výšková členitosť im dodáva rôznorodý charakter prostredia. Kľúčové slová: fyzická geografia, Vysoké Tatry
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with physical-geographical researches about High Tatra Mts published in 1969 - 2008. It describes mountains within it´s geomorphological, hydrological, climate, soil and other features. I have discussed the late and novel information. It highlithed the points were the knowledge diverged. High Tatra Mts. build an exclusive complex of landscape natural components. Lots of landform factors in small area and vertical zonation with variable characteristics makes this area a good model for geographical studies. Key words: physical geography, High Tatra Mts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Jurdík 713 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Jurdík 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Jurdík 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 81 kB