velikost textu

Antipredační funkce fulgurace u ploštic (na příkladu druhu Coreus marginatus)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antipredační funkce fulgurace u ploštic (na příkladu druhu Coreus marginatus)
Název v angličtině:
Antipredatory function of flash display in Heteroptera (case of Coreus marginatus)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Pipek
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.
Id práce:
52840
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antipredační chování, fulgurace, skrytý aposematismus, Coreus marginatus, startling signály, search image, počítačová simulace, ptačí predátoři
Klíčová slova v angličtině:
antipredatory defence, flash display, hidden aposematism, Coreus marginatus, startling behaviour, search image, computer simulation, bird predators
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce bylo prozkoumat možné antipredační funkce fulgurace, což je náhlé odhalení nápadné části těla u dosud zcela kryptického zvířete, spojené s útěkem. Jako modelová kořist sloužily dospělé ploštice vroubenky smrduté (Coreus marginatus, Heteroptera), jako modeloví ptačí predátoři pak sýkora modřinka (Cyanistes caerulus) a koňadra (Parus major). Bylo použito tří přístupů. Test palatibility měl určit, zda jsou vroubenky poživatelné pro ptačí predátory. Experiment probíhal v pokusné kleci, bez zásahu experimentátora a rovněž bez zapojení fulgurace. Bylo zjištěno, že chemická obrana vroubenek je ve srovnání s jinými druhy ploštic (Pyrrhocoris apterus, Graphosoma lineatum) slabá a že se účinnost obrany liší mezi přezimující a novou generací vroubenek. Test vlivu fulgurace na chování ptačích predátorů probíhal rovněž v pokusné kleci, tentokrát ovšem vroubenky zapojovaly při obraně i fulguraci, ke které byly nuceny experimentátorem. Bylo zjištěno, že sýkory modřinky útočí více na sedící než na letící (a tedy fulgurující) vroubenky, u sýkor koňader se podobná závislost neprokázala. Latence návratu k fulgurující vroubence nebyla ovlivněna barvou abdomenu kořisti. Ve třetím experimentu vystupovali dobrovolníci z řad studentů, kteří v počítačové simulaci hledali fotografii vroubenky na monitoru. Tento test měl ukázat, zda může fulgurace odpoutat pozornost predátora a/nebo zpomalit proces vytváření search image. Výsledky však tuto hypotézu nepodporují. Klíčová slova: fulgurace, antipredační chování, skrytý aposematismus, startling signály, Coreus marginatus, ptačí predároři, search image, počítačová simulace
Abstract v angličtině:
Abstract Aim of the present study was to test antipredatory function of fulguration (or flash display), which means sudden exposition of conspicous body part on otherwise cryptic animal during escape. Adult squash bugs (Coreus marginatus; Heteroptera) were used as model prey, while as model predator served two species of passerine birds - blue tit (Cyanistes caerulus) and great tit (Parus major). Three approaches were undertaken. Test of palatability should have assessed the efficiency of squash bug chemical defence against bird predators. Experiment was carried out in experimental cage without interference of experimenter and without occurrence of fulguration. The results show that chemical defense of squash bug is less efficient than defense of other species of true bugs (Pyrrhocoris apterus, Graphosoma lineatum) and that the efficiency differs between two generations of squash bugs. In the test of efficiency of fulguration, the prey was forced by experimenter to fly in response to bird attack. Blue tits attacked the immobile prey more often than the flying and fulgurating one, but the same relation wasn't significant with great tits. The latencies of birds´ returns to the bugs that landed after fulguration wasn't influenced by colour of the bugs' abdomen. Third experiment consisted of computer simulation, in which human volunteers searched for the pictures of squash bug on the screen. This test should have answered whether fulguration can distract predator attention or slow down the process of search image formation. Results don't support this hypothesis. Key words: antipredatory defence, fulguration, flash display, hidden aposematism, startling signals, search image, computer simulation, Coreus marginatus, bird predators 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Pipek 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Pipek 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Pipek 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 1.07 MB