velikost textu

Ontogenese komplexu dorsoabdominálních pachových žláz u zástupců kněžic (Heteroptera: Pentatomoidea).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ontogenese komplexu dorsoabdominálních pachových žláz u zástupců kněžic (Heteroptera: Pentatomoidea).
Název v angličtině:
Ontogeny of dorsoabdominal scent gland complex in the representatives of the Pentatomoidea (Heteroptera).
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kutalová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Oponent:
Mgr. Petr Kment, Ph.D.
Id práce:
52833
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové) (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dorsoabdominální pachové žlázy, perzistence, Elasmucha ferrugata, Acanthosomatidae, externí kutikulární struktury, interní kutikulární struktury, kanálky sekrečních jednotek
Klíčová slova v angličtině:
Dorsoabdominal glands, persistence, Elasmucha ferrugata, Acanthosomatidae, external structures, internal structures, conducting ductules of glandular units
Abstrakt:
Abstrakt: Dorsoabdominální pachové žlázy (DAGs) larválních instarů jsou jednou z apomorfií řádu ploštic, Heteroptera. U některých skupin řádu perzistují tyto pachové žlázy do dospělosti. Zástupci čeledi Acanthosomatidae patří do skupiny s takovouto prokázanou perzistencí. V práci jsou zmapovány změny kutikulárních struktur DAGs během celého ontogenetického vývoje druhu Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787). Jedná se o externí struktury a skulptury, které jsou asociované s ostiolami a jejich procentuální zastoupení z celkové plochy dorsa abdominu. Dále byly studovány interní kutikulární struktury, tvar rezervoáru a počet vývodných kanálků sekrečních buněk. Ke studiu byla použita optická stereolupa a optický a skenovací elektronový mikroskop.
Abstract v angličtině:
Abstract: Dorso-abdominal scent glands (= DAGs) of larvae represent one of apomorphic characters of insects order Heteroptera. These glands can persist until adults in different taxa. The persistence of DAGs were proved in the members of the family Acanthosomatidae. The ontogenetic development of DAGs cuticular structures were studied in all stadia, from 1st larval instar to adults of acanthosomatid Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787). The study concerned external structures and sculptures associated with DAG ostiole and areas of their surfaces, as well as internal structures, shape of gland reservoir and number of conducting ductules of proper glandular units. The light microscope and stereomicroscope and scanning electron microscope were used for this comprehensive study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kutalová 9.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kutalová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kutalová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Kment, Ph.D. 938 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 404 kB