velikost textu

Nutná obrana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nutná obrana
Název v angličtině:
Self-defence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Alena Hiblerová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
Antonín Růžek
Id práce:
5277
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Alena Hiblerová 45.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Alena Hiblerová 559 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Alena Hiblerová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Antonín Růžek 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB