velikost textu

Pozemská a nebeská naděje v Písmu a v učení svědků Jehovových

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozemská a nebeská naděje v Písmu a v učení svědků Jehovových
Název v angličtině:
Earthly and heavenly Hope in the Scripture and in theTeaching of Jehovah's Witnesses
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Brei
Vedoucí:
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Oponent:
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Id práce:
52738
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra religionistiky (27-R)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se snaží na příkladu několika textů ze Starého i Nového zákona, které svědkové Jehovovi nejčastěji používají pro podporu svého učení o nebeské a pozemské naději pro věřící, ukázat jak neobvyklost tohoto dvojího pohledu na biblickou naději, tak i její problematiku a vývoj. Neklade se za cíl podaní vyčerpávajícího výkladu, je spíše snahou o zachycení nejdůležitějších myšlenek k této otázce a představením rozdílných pohledů na ni. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Brei 984 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Brei 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Brei 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Pavel Hošek, Th.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 68 kB