velikost textu

Experimentální studie vlivu páření s více samci na reprodukční úspěch samice u gekončíků Eublepharis macularius

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Experimentální studie vlivu páření s více samci na reprodukční úspěch samice u gekončíků Eublepharis macularius
Název v angličtině:
The effects of mating with multiple males on reproductive success of a female: An experimental study in leopard gecko (Eublepharis macularius)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Ševčíková
Vedoucí:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Id práce:
52710
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové) (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
polyandrie, páření s více samci, Eublepharis macularius, reprodukční úspěch, materiální benefity, genetické benefity
Klíčová slova v angličtině:
polyandry, multiple mating, Eublepharis macularius, reproductive success, material benefits, genetic benefits
Abstrakt:
Abstrakt Projekt byl věnován hledání výhod promiskuitního respektive polyandrického chování samic. Ačkoli byl v posledních letech prokázán vyšší reprodukční úspěch samic po kopulaci s více samci u řady modelových druhů živočichů, včetně druhu Eublepharis macularius, výsledky této diplomové práce vliv počtu sexuálních partnerů na reprodukční úspěch samic neprokázaly. Počet vajíček, jejich hmotnost a hmotnost vylíhlých mláďat ovlivňuje pouze kondice samice. Líhnivost vajíček taktéž není ovlivněna počtem partnerů. Růst mláďat je v prvních měsících ovlivněn matkou, ale později už jej ovlivňují pouze podmínky prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the project was to test female advantages of promiscuous and/or polyandrous mating. Although, previous studies reported improved reproductive success of females copulating with multiple males in many model species, including Eublepharis macularius, this study failed to demonstrate such a benefit of polyandry. Traits reflecting female reproductive success, i.e. the number of produced eggs, egg mass, hatchability, hatchling mass, growth and survival were not influenced by copulation with multiple partners, but some of them were dependent on female condition. Only initial stages of juvenile growth were influenced by female identity and/or investment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Ševčíková 946 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavlína Ševčíková 547 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Ševčíková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Ševčíková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 732 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivan Rehák, CSc. 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 393 kB